WATÓ - projekèní kanceláø techniky prostøedí

Na Václavce 44, 150 00 Praha 5

Kanceláø: 254 564 457, wato@wato.cz

Ing. Martin Šmolík: 607 454 464, smolik@wato.cz

Ing. Miroslav Zikmund: 602 176 168, zikmund@wato.cz

Ing. Renáta Rudolfová: 739 826 445, rudolfova@wato.cz