Projekční kancelář WATÓ je těsné sdružení 2 společníků, zajišťující projektovou dokumentaci v profesích VZDUCHOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ a CHLAZENÍ vlastními silami, návazné profese (Elektro silnoproud, Měření a Regulace, Zdravotní technika) pak prostřednictvím stálých spolupracujících firem. Kancelář byla v dnešní podobě založena v červenci 1994 a zabývá se výhradně zpracováním projektové dokumentace. Nezabývá se dodávkami ani montáží zařízení a není spojena s žádnou dodavatelskou firmou.

V současné době pracují pro naši kancelář 4 stálí projektanti, další jsou najímáni v případě velkých zakázek. Zodpovědnými projektanty všech profesí jsou autorizovaní technici s více než 15ti  letou praxí v oboru.

Jsme schopni zpracovat projektovou dokumentaci všech stupňů - studie, dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, realizační dokumentaci - v nejvyšší kvalitě a v krátkých termínech. Dokumentace je zpracována výhradně v digitální formě (formát výkresů DWG), podklady v jiné podobě jsme schopni do digitální podoby převést.